Bytové domy nejsou hotely! MMR připravuje regulaci Airbnb, ta ale problémy neřeší

Bytové domy nejsou hotely! MMR připravuje regulaci Airbnb, ta ale problémy neřeší

Připojili jsme se k otevřenému dopisu spolků Arnika a Snesitelné bydlení v centru Prahy k návrhu novely zákona o cestovním ruchu. Novela totiž problémy s poskytováním krátkodobého ubytování neřeší a naopak zlegalizuje to, co je dnes nezákonné. Společně s dalšími spolky a organizacemi proto v otevřeném dopise vyzýváme vládu, aby návrh zákona v této podobě odmítla.

Vážený pane premiére,
Vážená paní předsedkyně, vážení páni předsedové koaličních stran,
Vážení páni předsedové poslaneckých klubů koaličních stran, 

my, níže podepsaní jsme uvítali bod prohlášení vlády, kterým si berete za své vyřešit krátkodobé ubytování, které v centru hlavního města přerostlo do stavu vedoucího k výskytu a kumulaci takových jevů, které se neslučují s trvalým bydlením a ochranou zdraví zde žijících lidí, ani s veřejnými zájmy na udržitelný rozvoj území a účelné využití veřejných investic koordinovaných územním plánem. Přitom při důsledném dodržování platné legislativy by tyto problémy pravděpodobně nebylo vůbec nutné řešit – v naprosté většině se jedná o byty, které by měly být využívány k trvalému bydlení a jsou v rozporu s užíváním stanoveným kolaudací stavby využívány ke krátkodobému ubytovávání.

O to větším zklamáním je skutečnost, že řešení vypracované ministerstvem pro místní rozvoj  představené  poslancem Jakubem Michálkem je dle našeho názoru v rozporu s programovým prohlášením vlády, neboť nejenže neřeší ani příčiny, ani následky celého problému, ale činnosti dle platných předpisů nelegální (užití stavby pro bydlení k poskytování ubytovacích služeb) pod záminkou regulace legalizuje („místo ubytování v domě“).

Uvedená legalizace nemá dopad pouze na Airbnb a podobné služby, ale zásadním způsobem nabourává systém stavebního práva, vazbu na územní plány všech obcí a rozvolňuje způsob užití staveb pro bydlení (bytů) bez zhodnocení dopadů a souvislostí. Zásah do územního rozvoje obcí, které v zájmu ochrany trvalého bydlení využívají ve svých územních plánech příslušné nástroje, které tímto přijdou o reálnou účinnost, je dle našeho názoru opravdu vážný. Stejně alarmující je podle nás zneužívání staveb pro bydlení, které stát podporuje na mnoha úrovních (od snížené DPH na opravy, osvobození od plateb za srážkovou vodu až po možnost odečítat úroky z hypotéky z daňového základu majitele) pro účely podnikání.    

Problém, ke kterému se v případě přijetí zákona schyluje, je dle našeho názoru opravdu vážný. Znamenal by rezignaci na ochranu domovů občanů, destrukci stavebního práva a naprosto nepřijatelný zásah do územního plánování obcí, které nebudou moci ovlivnit, co se bude na jejich území dít – jestli bydlení nebo poskytování ubytovacích služeb. Proto požadujeme: 

  • Výrazné přepracování návrhu novely zákona. 
  • Omezení tzv. krátkodobých pronájmů pouze na sdílení vlastního bytu. Sdílet by mělo být možné pouze byt, ve kterém majitel skutečně bydlí. 
  • Zahájení kroků k nápravě současného stavu, kdy jsou nelegální “hotely v činžácích” úřady ignorovány – zavedení takových nástrojů, aby stavební úřady mohly efektivně vymáhat využívání stavby v souladu s její kolaudací. Byty nejsou kolaudovány jako stavby pro ubytovací zařízení. Podmínkou vydání živnostenského oprávnění, resp. podmínkou zřízení provozovny ubytovacích služeb je předložení rozhodnutí stavebního úřadu o změně užití stavby (bytu) na nebytový prostor – ubytovací zařízení. Bez toho nesmí být provozovna zřízena (stejně, jako tomu je u jiných provozoven). 

V Praze, dne 22. července 2022 

Za signatáře dopisu: 

Martin Skalský, Arnika - Centrum pro podporu občanů, z. s. 

Ing. Petr Městecký, Snesitelné bydlení v centru Prahy, z. s.


Otevřený dopis a seznam organizací k přečtení a stažení zde.

Událost Zveme vás na filmové večery v Praze a Brně na téma Kořeny hnutí za klimatickou spravedlnost

Zveme vás na filmové večery v Praze a Brně na téma Kořeny hnutí za klimatickou spravedlnost

5.9.2022 Na podzim jsme si pro Vás připravili sérii filmových večerů s názvem Kořeny hnutí za klimatickou spravedlnost. Během sedmi večerů uvidíte filmy zaznamenávající historii hnutí za klimatickou spravedlnost, které doprovodíme otevřenou diskuzí všech účastníků a účastnic nad vybranými tématy.
Událost Zakládáme Iniciativu nájemníků a nájemnic!

Zakládáme Iniciativu nájemníků a nájemnic!

16.8.2022 Naše iniciativa vzniká v reakci na nesnesitelnou situaci nájemníků a nájemnic v Praze. Naším cílem je důstojný život v nájemních bytech, větší právní ochrana nájemníků a vzájemná pomoc. Přijďte na naše první setkání 8. září v Punctum!
Tisková zpráva Bytové domy nejsou hotely! MMR připravuje regulaci Airbnb, ta ale problémy neřeší

Bytové domy nejsou hotely! MMR připravuje regulaci Airbnb, ta ale problémy neřeší

24.7.2022 Připojili jsme se k otevřenému dopisu spolků Arnika a Snesitelné bydlení v centru Prahy k návrhu novely zákona o cestovním ruchu. Novela totiž problémy s poskytováním krátkodobého ubytování neřeší a naopak zlegalizuje to, co je dnes nezákonné. Společně s dalšími spolky a organizacemi proto v otevřeném dopise vyzýváme vládu, aby návrh zákona v této podobě odmítla.