Publikace

Promýšlíme a popularizujeme koncepty pro sociální, ekologickou a demokratickou ekonomiku. Zkoumáme příčiny sociálních a ekologických problémů a hledáme řešení. Součástí naší práce je proto také publikační činnost. Všechny naše publikace najdete zde.

Klimatická bomba v srdci Evropy: Zachrání triky s biomasou energetickému gigantovi EPH jeho uhelné elektrárny?

Klimatická bomba v srdci Evropy: Zachrání triky s biomasou energetickému gigantovi EPH jeho uhelné elektrárny?

8.9.2022 – PDF – 9.18MB V létě 2022 řádily v evropských lesích požáry „jako výbuch klimatické bomby“. Oxid uhličitý (CO2 ) je skleníkový plyn, který se uvolňuje nejen při lesních požárech, ale i při kácení lesů a spalování dřeva v elektrárnách. Přesto směrnice Evropské unie o obnovitelných zdrojích energie (RED) považuje energii vyrobenou spalováním dřeva („biomasy“) za „uhlíkově neutrální“ a umožňuje členským státům, aby ji přímo i nepřímo podporovaly částkou nejméně 22 miliard eur v roce 2021. Tuto podporu získaly především energetické společnosti, které hledají alternativy k uhlí.
Stáhnout
Principy skutečně spravedlivé transformace: rámec pro tvorbu politik a analýza procesu v ČR

Principy skutečně spravedlivé transformace: rámec pro tvorbu politik a analýza procesu v ČR

1.7.2022 – PDF – 7.06MB Analýza ukazuje, že dosavadní proces spravedlivé transformace v České republice zatím není dostatečný a nenaplňuje své cíle. Hrozí tak, že vynaložené prostředky se minou s potřebami lidí a proces “spravedlivé transformace” v této podobě problémy jen prohloubí. Analýza zároveň nabízí nový pohled na to, co "spravedlivá transformace" znamená a představuje 7 principů, kterými by se měla řídit.
Stáhnout
Nová dohoda pro vaši obec: Šest kroků k soběstačnému, udržitelnému a spokojenému životu

Nová dohoda pro vaši obec: Šest kroků k soběstačnému, udržitelnému a spokojenému životu

30.6.2022 – PDF – 2.38MB Zářijové komunální volby se blíží a proto přinášíme pár doporučení, která lze prosazovat na komunální úrovni. Opatření sice nejsou vyčerpávající, ale kombinují naše několikaleté zkušenosti z práce na projektu Nová dohoda a nejpalčivější problémy, kterým čelí občané v (uhelných) regionech. Navrhovaná opatření mohou sloužit jak pro občany - kteří jejich plnění mohou požadovat po svých politicích a političkách, tak pro kandidující politiky a političky nebo občanské iniciativy, spolky apod.
Stáhnout
Pojišťovny a energetika na rozcestí: krmení fosilního monstra, nebo čistá energie svobody?

Pojišťovny a energetika na rozcestí: krmení fosilního monstra, nebo čistá energie svobody?

1.4.2022 – PDF – 13.02MB Analýza klimatických politik šesti největších pojišťoven
Stáhnout
Insurance and  Energy Sectors  at Crossroads: Feeding the Fossil Monster, or  Clean Energy?

Insurance and Energy Sectors at Crossroads: Feeding the Fossil Monster, or Clean Energy?

1.4.2022 – PDF – 14.88MB This text is an abridged version of the full Czech language report created as part of the project De-insuring of the Coal and Gas Industry while Developing the Climate Movement in the Czech Republic realized with the support of the European Climate Foundation and the Sunrise Project. The project focuses on the role of the finance sector in bankrolling the climate crisis. Its goal is to reveal the role of financial institutions – and specifically insurance companies – in supporting fossil fuel industry corporations whose business models are incompatible with the goals of the Paris Agreement and a fast and just solution to the climate crisis. It will develop popular education initiatives and public campaigns aiming and cutting off coal and other fossil fuel companies from sources of insurance, loans, investments and other finance – and simultaneously support the development of the climate movement in Czech Republic by education, capacity building and skills sharing.
Stáhnout
Just Transition through the Eyes of Local People

Just Transition through the Eyes of Local People

1.2.2022 – PDF – 175.91kB English version of the publication Just Transition through the Eyes of Local People: Policy recommendations from local civic initiatives for transformation of coal regions in the Czech Republic.
Stáhnout
Nová dohoda: Program sociálně-ekologické transformace pro Českou republiku

Nová dohoda: Program sociálně-ekologické transformace pro Českou republiku

17.1.2022 – PDF – 7.12MB Nová dohoda je výsledkem společného dialogu a více než rok trvajících diskuzí, které se odehrály v průběhu let 2020 a 2021 a do kterých se zapojilo přes sto účastníků a účastnic z řad odborné veřejnosti i občanských organizací – od ekologických organizací až po odbory – zabývajících se pestrou paletou témat. Nová dohoda chce položit základy diskuse o nových podobách ekonomiky, která bude víc sloužit lidem a životnímu prostředí, a dá lidem více času pečovat o sebe navzájem i o naši krajinu. Více informací na www.novadohoda.cz.
Stáhnout

Závěrečná zpráva 2021

1.1.2022 – PDF – 3.10MB
Stáhnout
Spravedlivá transformace očima místních lidí

Spravedlivá transformace očima místních lidí

1.12.2021 – PDF – 24.50MB Politická doporučení místních občanských iniciativ pro proměnu uhelných regionů
Stáhnout
Fosilní plyn: most do klimatického kolapsu

Fosilní plyn: most do klimatického kolapsu

1.10.2021 – PDF – 5.88MB Proč musíme zastavit přechod od uhlí k plynu a přesměrovat peníze do skutečných řešení? Fosilní plyn je v posledních letech řadou energetických firem a lobbistických skupin vydáván za součást řešení klimatické krize, “spolehlivého partnera” obnovitelné energie, nebo “most”, který nám má usnadnit přechod k čistým technologiím. Opak je přitom pravdou. Fosilní plyn je nebezpečné a špinavé fosilní palivo, které významně přispívá ke klimatické krizi.
Stáhnout
Betting Against Our Future

Betting Against Our Future

2.4.2021 – PDF – 18.31MB How Czech coal companies derail decarbonization - and insurers are helping them stay afloat
Stáhnout
Hazard s naší budoucností

Hazard s naší budoucností

1.4.2021 – PDF – 22.41MB Jak české uhelné firmy sabotují řešení klimatické krize - a pojišťovny je drží nad vodou
Stáhnout

Závěrečná zpráva 2020

1.1.2021 – PDF – 465.49kB
Stáhnout
Budoucnost po konci uhlí jako příležitost pro rozkvět regionů

Budoucnost po konci uhlí jako příležitost pro rozkvět regionů

1.1.2020 – PDF – 26.42MB Publikace má sloužit všem, kteří se ptají, jak bychom mohli žít po uhlí a jak do rozhodování o podobě této proměny zapojit co nejširší veřejnost. Přináší některé koncepty, nástroje a inspirace, jež v tom mohou pomoci – včetně několika metod pro zapojování veřejnosti do rozhodování. Hodit se může občanským organizacím různého druhu, ale i samosprávám.
Stáhnout