O nás

O nás

Podporujeme sociálně-ekologickou transformaci směřující k novému hospodářskému modelu. Takovému, který bude založený na spolupráci místo konkurence, péči místo sobectví a pluralitních, demokratických formách vlastnictví.

Kdo jsme

Dnešní hospodářský model, založený na maximalizaci zisku a růstu za každou cenu, nám neslouží dobře. Místo aby zajišťoval všem důstojný život v možnostech naší planety, koncentruje bohatství v rukou hrstky privilegovaných a generuje čím dál propastnější sociální rozdíly. Ničí ekologické základy lidského života na Zemi a pleněním přírodních zdrojů dále prohlubuje nespravedlnost. Podrývá také demokracii a upevňuje mocenské nerovnosti, které znemožňují velké většině lidí účinně se podílet na určování podmínek svého života.

Podporujeme proto sociálně-ekologickou transformaci, směřující k novému hospodářskému modelu. Takovému, který bude založený na spolupráci místo konkurence, péči místo vykořisťování a demokratických formách vlastnictví a kontroly. Víme, že takový proces nemůže nikdo naplánovat od stolu. Protože jsme přesvědčení, že systémové změny nemohou nastat bez široké participace lidí a společenského tlaku zdola, podporujeme sociální hnutí a iniciativy, usilující o rozmanité změny k lepšímu ve všech oblastech života.

Společně hledáme cesty k dobrému životu pro všechny.

Co děláme

Promýšlíme a popularizujeme koncepty pro sociální, ekologickou a demokratickou ekonomiku. Zkoumáme příčiny sociálních a ekologických problémů a hledáme řešení.

Síťujeme aktéry, kteří chtějí participovat na sociálně-ekologické transformaci ekonomiky. Podporujeme sdílení informací a zkušeností mezi sociálními hnutími, akademickým prostředím a širokou veřejností.

Podporujeme iniciativy zdola a spolupracujeme se sociálními hnutími, která usilují o dobrý život pro všechny v různých oblastech. Pomáháme lidem se organizovat a společně prosazovat své zájmy.

Zásady, které zastáváme, se snažíme zavádět do praxe i v naší vlastní práci. Pracujeme na základě radikálně demokratických principů a při rozhodování usilujeme o konsensus všech zúčastněných. Při rozdělování finančních prostředků se řídíme zejména potřebami a sociální situací každého jednotlivce. Nepřijímáme peníze od soukromých subjektů, kteří se podílí na neekologických, sociálně nespravedlivých či nedemokratických formách podnikání.

Členové a členky

 Barbora Adamková

Barbora Adamková

Pracuje na vzdělávacích projektech zaměřených na témata klimatické spravedlnosti, nerůstu a občanské participace. Je lektorkou neformálního vzdělávání a vystudovanou environmentalistkou.
Barbora Bakošová

Barbora Bakošová

Věnuje se solidárním ekonomikám a jejich rozvoji. V minulosti pracovala jako environmentální novinářka a působila v organizaci NESEHNUTÍ. Je aktivní družstevnicí v brněnském sociálním družstvu Tři Ocásci.
Ludmila Böhmová

Ludmila Böhmová

Je zakládající členkou Iniciativy nájemníků a nájemnic (INN), která se snaží vytvořit prostor pro nájemníky, rozvíjet solidaritu mezi nimi a zastupovat jejich práva. Dlouhodobě se zabývá sociálními hnutími jak v teorii, tak i v praxi.
Mikuláš Černík

Mikuláš Černík

Soustředí se na témata klimatické spravedlnosti a společensko-ekologické transformace. Na Masarykově univerzitě dokončuje doktorské studium, ve kterém se věnuje odporu vůči těžbě uhlí.
Veronika Dombrovská

Veronika Dombrovská

Zajímá ji propojování klimatu a sociálních témat, zejména bydlení. V Re-setu pracuje na kampani proti energetické chudobě. Působí v hnutí Limity jsme my a v Iniciativě nájemnic a nájemníků.
Petr Doubravský

Petr Doubravský

Studuje environmentální studia a ekonomii na Masarykově univerzitě v Brně, kde ho nejvíce zajímá sociálně-ekologická transformace finančního sektoru. V roce 2019 stál u zrodu středoškolského hnutí Fridays for Future. V Re-setu se věnuje otázkám rychlého a spravedlivého konce uhlí a zapojování lidí do veřejného a politického dění.
Veronika Dvorská

Veronika Dvorská

V Re-setu má na starosti koordinaci komunikace, hlavně kolem témat jako je klimatická spravedlnost nebo přechod na bezuhlíkovou energetiku. Je aktivní v Iniciativě Hlavák. Ve volnu píše povídky a básně, případně zahrádkaří.
Matyáš Jakubů

Matyáš Jakubů

V Re-setu se věnuje nájemnímu bydlení, je organizátorem v Iniciativě nájemníků a nájemnic. Je aktivní i v klimatickém hnutí, kde se zabývá náborem nových lidí. Ve volném čase rád jezdí na kole a poslouchá pop.
Barbora Jelínková

Barbora Jelínková

V Re-setu pracuje jako komunikační koordinátorka a organizátorka. Je jednou ze zakládajících členek Iniciativy nájemníků a nájemnic. V rámci svého studia urbánní sociologie se věnuje otázkám krize bydlení, městotvorbě, udržitelnosti měst a problematice památkové péče. O těchto tématech také píše do médií. Ráda zahrádkaří a čte.
Katarína Kováčová

Katarína Kováčová

Pracuje na medzinárodnej koordinácii klimatického hnutia proti poisťovniam, ktoré podporujú fosílny priemysel. Je dlhoročne aktívna v hnutí za klimatickú spravodlivosť a venuje sa témam nerastu, transformatívneho vzdelávania a imaginácie.
Radek Kubala

Radek Kubala

Věnuje se tématu klimatické spravedlnosti, nerůstové ekonomiky a spravedlivému přechodu na ekonomiku bez uhlíku. Jako novinář a ekologický aktivista dlouhodobě píše pro Deník Referendum a pracoval pro Greenpeace Slovensko.
Jakub Mácha

Jakub Mácha

Pracuje jako koordinátor a metodik na projektech týkajících se politického vzdělávání a systémového myšlení.
Bětka Moravcová

Bětka Moravcová

V Re-setu má na starost administrativní a finanční agendu.
Yuliya Moskvina

Yuliya Moskvina

Věnuje se bydlení a právu na město. Jako socioložka se zabývá městským hnutími a demokracií ve městě.
Jakub Nakládal

Jakub Nakládal

Zabývá se problematikou bydlení, práva na město a územního rozvoje. Zkoumá a popularizuje příčiny a řešení krize bydlení. Jako architekt mimo jiné organizuje kritické procházky po pražských čtvrtích.
Jakub Ort

Jakub Ort

Pracoval na projektech spojených s právem na bydlení a na město. Nyní se věnuje koordinaci kurzů Ulex a workshopům organizování a politické strategie.
Josef Patočka

Josef Patočka

Pracuje na výzkumu a vzdělávání v oblasti sociálně-ekologické transformace a podpoře hnutí za přechod k ekologické a solidární ekonomice. Zaměřuje se na politiky transformace v oblastech energetiky a bydlení, a na témata energetické chudoby a demokratizace energetiky. Vystudoval sociologii a politologii v Brně a Praze. Rád vaří a ví, že to umí.
Marika Volfová

Marika Volfová

Je dlouhodobě aktivní jako komunitní organizátorka a facilitátorka v hnutí za klimatickou spravedlnost. V Re-setu se zaměřuje na otázku spravedlivé transformace uhelných regionů (zejména Ústeckého kraje, kde působí) a budování klimatického hnutí. Působí také v hnutí Limity jsme my.