O nás

O nás

Podporujeme sociálně-ekologickou transformaci směřující k novému hospodářskému modelu. Takovému, který bude založený na spolupráci místo konkurence, péči místo sobectví a pluralitních, demokratických formách vlastnictví.

Kdo jsme

Dnešní hospodářský model, založený na maximalizaci zisku a růstu za každou cenu, nám neslouží dobře. Místo aby zajišťoval všem důstojný život v možnostech naší planety, koncentruje bohatství v rukou hrstky privilegovaných a generuje čím dál propastnější sociální rozdíly. Ničí ekologické základy lidského života na Zemi a pleněním přírodních zdrojů dále prohlubuje nespravedlnost. Podrývá také demokracii a upevňuje mocenské nerovnosti, které znemožňují velké většině lidí účinně se podílet na určování podmínek svého života.

Podporujeme proto sociálně-ekologickou transformaci, směřující k novému hospodářskému modelu. Takovému, který bude založený na spolupráci místo konkurence, péči místo vykořisťování a demokratických formách vlastnictví a kontroly. Víme, že takový proces nemůže nikdo naplánovat od stolu. Protože jsme přesvědčení, že systémové změny nemohou nastat bez široké participace lidí a společenského tlaku zdola, podporujeme sociální hnutí a iniciativy, usilující o rozmanité změny k lepšímu ve všech oblastech života.

Společně hledáme cesty k dobrému životu pro všechny.

Co děláme

Promýšlíme a popularizujeme koncepty pro sociální, ekologickou a demokratickou ekonomiku. Zkoumáme příčiny sociálních a ekologických problémů a hledáme řešení.

Síťujeme aktéry, kteří chtějí participovat na sociálně-ekologické transformaci ekonomiky. Podporujeme sdílení informací a zkušeností mezi sociálními hnutími, akademickým prostředím a širokou veřejností.

Podporujeme iniciativy zdola a spolupracujeme se sociálními hnutími, která usilují o dobrý život pro všechny v různých oblastech. Pomáháme lidem se organizovat a společně prosazovat své zájmy.

Členové a členky

 Barbora Adamková

Barbora Adamková

Pracuje na vzdělávacích projektech zaměřených na témata klimatické spravedlnosti, nerůstu a občanské participace. Je lektorkou neformálního vzdělávání a vystudovanou environmentalistkou.
Barbora Bakošová

Barbora Bakošová

Zabývá se tématem klimatické a sociální spravedlnosti. Jako environmentalistka se věnuje psaní o ekologických a klimatických tématech.
Mikuláš Černík

Mikuláš Černík

Soustředí se na témata klimatické spravedlnosti a společensko-ekologické transformace. Na Masarykově univerzitě dokončuje doktorské studium, ve kterém se věnuje odporu vůči těžbě uhlí.
Petr Doubravský

Petr Doubravský

Studuje environmentální studia a ekonomii na Masarykově univerzitě v Brně, kde ho nejvíce zajímá sociálně-ekologická transformace finančního sektoru. V roce 2019 stál u zrodu středoškolského hnutí Fridays for Future. V Re-setu se věnuje otázkám rychlého a spravedlivého konce uhlí a zapojování lidí do veřejného a politického dění.
Barbora Jelínková

Barbora Jelínková

V Re-setu pracuje jako komunikační koordinátorka. V rámci svého studia urbánní sociologie se věnuje otázkám krize bydlení, městotvorbě, udržitelnosti měst a problematice památkové péče. O těchto tématech také píše do médií.
Radek Kubala

Radek Kubala

Věnuje se tématu klimatické spravedlnosti, nerůstové ekonomiky a spravedlivému přechodu na ekonomiku bez uhlíku. Jako novinář a ekologický aktivista dlouhodobě píše pro Deník Referendum a pracoval pro Greenpeace Slovensko.
Jakub Mácha

Jakub Mácha

Pracuje jako projektový koordinátor a facilitátor neformálního vzdělávání v projektech spojujících témata klimatické spravedlnosti a spravedlivého přechodu. Jako sociální antropolog se věnuje tématům bydlení v interdisciplinárním výzkumném týmu na FaVU VUT.
Yuliya Moskvina

Yuliya Moskvina

Věnuje se bydlení a právu na město. Jako socioložka se zabývá městským hnutími a demokracií ve městě.
Jakub Nakládal

Jakub Nakládal

Zabývá se problematikou bydlení, práva na město a územního rozvoje. Zkoumá a popularizuje příčiny a řešení krize bydlení. Jako architekt mimo jiné organizuje kritické procházky po pražských čtvrtích.
Jakub Ort

Jakub Ort

Pracuje na projektech spojených s právem na bydlení a na město. Zajímá ho také otázka politického vzdělávání a organizování.
Josef Patočka

Josef Patočka

V programu klimatické spravedlnosti se zaměřuje na roli finančního sektoru v prohlubování klimatické krize, politiku sociálně-ekologické transformace a rozvoj klimatického a ekologického hnutí. O ekologii a politice píše pro Deník Referendum.
Jakub Varvařovský

Jakub Varvařovský

Dlouhodobě se věnuje vzdělávacím projektům o lidských právech. V Re-setu se tak soustředí především na téma spravedlivého přechodu na bezuhlíkovou ekonomiku, které úzce souvisí právě s tématem lidských práv. Dříve pracoval jako expert na komunikaci na sekci pro lidská práva na Úřadu vlády. Aktivní dobrovolník. Laureát Gratias tibi.
Marika Volfová

Marika Volfová

Je dlouhodobě aktivní jako komunitní organizátorka a facilitátorka v hnutí za klimatickou spravedlnost. V Re-setu se zaměřuje na otázku spravedlivé transformace uhelných regionů (zejména Ústeckého kraje, kde působí) a budování klimatického hnutí. Působí také v hnutí Limity jsme my.

Podporují nás