Úspěch Klimatické žaloby u městského soudu v Praze!

Úspěch Klimatické žaloby u městského soudu v Praze!

Městský soud v Praze rozhodl, že česká ministerstva zasahují do práv žalobců, protože nesnižují emise skleníkových plynů a tím přispívají ke klimatické změně. Soud určil, že současná mitigační opatření v oblasti změny klimatu jsou nedostatečná a nařídil ministerstvům přijmout dodatečná opatření tak, aby došlo ke snížení emisí o 55 % do roku 2030.

Verdikt soudu: Vláda musí urychleně plnit své klimatické závazky

Městský soud v Praze dnes v průlomovém rozhodnutí vyhověl spolku Klimatická žaloba ČR a dalším žalobcům a nařídil státu urychleně a v souladu s jeho povinnostmi z evropského a mezinárodního práva přijmout nezbytná opatření pro zpomalení klimatické změny. Soudy v Česku (nebo na Slovensku) tak rozhodly vůbec poprvé v historii.

Žalobci přesvědčili soud o tom, že státem dosud přijatá opatření nejsou dostatečná pro snížení emisí skleníkových plynů o 55 % do roku 2030. Orgány státu mají povinnost mít plán přesných a úplných opatření, směřujících k tomuto cíli, což není splněno. Žalovaní podle soudu neuvedli ani legitimní důvody pro svou nečinnost. Soud uzavřel, že cíl Pařížské dohody udržet globální nárůst teploty pod 2 stupně Celsia sice právně závazný není, zmíněný národně stanovený příspěvek však ano a nelze se jeho plnění neustále vyhýbat. Takový postup by ohrožoval žalobce na jejich ústavou garantovaných právech. Soud výslovně konstatoval, že k zásahu by sice došlo i kdyby stát své povinnosti splnil, byl by ale menší. Uvedl také, že Česká republika se nemůže zprostit své odpovědnosti s odkazem na svůj relativně malý příspěvek ke globální změně klimatu.

Z důkazů vyšlo najevo, že Politika ochrany klimatu v České republice, vládní strategie určující české tempo snižování emisí skleníkových plynů není dostatečná z hlediska toho, co pro Česko vyplývá z Pařížské dohody o ochraně klimatu. Pokud by se tímto způsobem chovala každá země, překročení bodů zvratu v klimatickém systému Země by se stalo neodvratitelné, což by mělo zásadní negativní dopad i na ekosystém jako takový a na mezinárodní společenství, do něhož patří i obyvatelé a obyvatelky České republiky.

Co to do budoucna znamená? Ministerstva životního prostředí, zemědělství, dopravy a průmyslu a obchodu musí bezodkladně přijmout opatření v oblasti energetiky, dopravy nebo lesnictví, která povedou k výrazně vyšší úspoře emisí skleníkových plynů, než s jakou dosud počítaly. Obdobně v minulosti donutily ve svých zemích plnit své povinnosti vrcholové soudy v Německu, Nizozemsku nebo Irsku.

Verdikt soudu nás samozřejmě těší. Je to vítězství pro klimatické hnutí v ČR i ve světě. V klimatické krizi jsme ale bohužel nakonec poraženými všichni. Stabilní teploty a mnohé ekosystémy my i generace po nás nenávratně ztratíme. Skutečným vítězstvím klimatické žaloby by bylo, kdybychom ji vůbec nemuseli podávat,” řekl o výsledku sporu mluvčí spolku Martin Abel.

Událost Představujeme vám program Valné hromady neakcionářů EPH

Představujeme vám program Valné hromady neakcionářů EPH

1.9.2023 Andrej Babiš, Daniel Křetínský, Pavel Tykač, Karel Komárek. O roli oligarchů a jejich vlivu na tuzemskou politiku se v naší společnosti v posledních letech mluví čím dál častěji. Jak přesně ale oligarchizace ohrožuje demokracii a co se s tím dá dělat? O tom budeme diskutovat na Valné hromadě neakcionářů EPH, která se koná na evangelické faře v Čáslavi od pátku 8. září do neděle 10. září.
Hledá se kolegyně / kolega do Re-setu!

Hledá se kolegyně / kolega do Re-setu!

4.7.2023 Hledáme do týmu nového člověka, který nám bude pomáhat v našich snahách o udržitelnější a spravedlivější společnost. Promýšlíme a popularizujeme koncepty pro sociální, ekologickou a demokratickou ekonomiku, zkoumáme příčiny problémů a hledáme jejich řešení. Podporujeme iniciativy zdola a spolupracujeme se sociálními hnutími, pomáháme lidem se organizovat a společně prosazovat své zájmy.
Událost Zveme vás na promítání Hlučné jaro: Společně ven z klimatické krize

Zveme vás na promítání Hlučné jaro: Společně ven z klimatické krize

8.6.2023 Jak by mohla vypadat společnost, která je schopna zmírnit změnu klimatu? A jak ji můžeme vybudovat? Pokračujeme v naší sérii filmů o hnutí za klimatickou spravedlnost! Pro speciální červnovou edici jsme vybrali film Hlučné jaro (2022).