Úspěch Klimatické žaloby u městského soudu v Praze!

Úspěch Klimatické žaloby u městského soudu v Praze!

Městský soud v Praze rozhodl, že česká ministerstva zasahují do práv žalobců, protože nesnižují emise skleníkových plynů a tím přispívají ke klimatické změně. Soud určil, že současná mitigační opatření v oblasti změny klimatu jsou nedostatečná a nařídil ministerstvům přijmout dodatečná opatření tak, aby došlo ke snížení emisí o 55 % do roku 2030.

Verdikt soudu: Vláda musí urychleně plnit své klimatické závazky

Městský soud v Praze dnes v průlomovém rozhodnutí vyhověl spolku Klimatická žaloba ČR a dalším žalobcům a nařídil státu urychleně a v souladu s jeho povinnostmi z evropského a mezinárodního práva přijmout nezbytná opatření pro zpomalení klimatické změny. Soudy v Česku (nebo na Slovensku) tak rozhodly vůbec poprvé v historii.

Žalobci přesvědčili soud o tom, že státem dosud přijatá opatření nejsou dostatečná pro snížení emisí skleníkových plynů o 55 % do roku 2030. Orgány státu mají povinnost mít plán přesných a úplných opatření, směřujících k tomuto cíli, což není splněno. Žalovaní podle soudu neuvedli ani legitimní důvody pro svou nečinnost. Soud uzavřel, že cíl Pařížské dohody udržet globální nárůst teploty pod 2 stupně Celsia sice právně závazný není, zmíněný národně stanovený příspěvek však ano a nelze se jeho plnění neustále vyhýbat. Takový postup by ohrožoval žalobce na jejich ústavou garantovaných právech. Soud výslovně konstatoval, že k zásahu by sice došlo i kdyby stát své povinnosti splnil, byl by ale menší. Uvedl také, že Česká republika se nemůže zprostit své odpovědnosti s odkazem na svůj relativně malý příspěvek ke globální změně klimatu.

Z důkazů vyšlo najevo, že Politika ochrany klimatu v České republice, vládní strategie určující české tempo snižování emisí skleníkových plynů není dostatečná z hlediska toho, co pro Česko vyplývá z Pařížské dohody o ochraně klimatu. Pokud by se tímto způsobem chovala každá země, překročení bodů zvratu v klimatickém systému Země by se stalo neodvratitelné, což by mělo zásadní negativní dopad i na ekosystém jako takový a na mezinárodní společenství, do něhož patří i obyvatelé a obyvatelky České republiky.

Co to do budoucna znamená? Ministerstva životního prostředí, zemědělství, dopravy a průmyslu a obchodu musí bezodkladně přijmout opatření v oblasti energetiky, dopravy nebo lesnictví, která povedou k výrazně vyšší úspoře emisí skleníkových plynů, než s jakou dosud počítaly. Obdobně v minulosti donutily ve svých zemích plnit své povinnosti vrcholové soudy v Německu, Nizozemsku nebo Irsku.

Verdikt soudu nás samozřejmě těší. Je to vítězství pro klimatické hnutí v ČR i ve světě. V klimatické krizi jsme ale bohužel nakonec poraženými všichni. Stabilní teploty a mnohé ekosystémy my i generace po nás nenávratně ztratíme. Skutečným vítězstvím klimatické žaloby by bylo, kdybychom ji vůbec nemuseli podávat,” řekl o výsledku sporu mluvčí spolku Martin Abel.

Událost Zveme vás na filmové večery v Praze a Brně na téma Kořeny hnutí za klimatickou spravedlnost

Zveme vás na filmové večery v Praze a Brně na téma Kořeny hnutí za klimatickou spravedlnost

5.9.2022 Na podzim jsme si pro Vás připravili sérii filmových večerů s názvem Kořeny hnutí za klimatickou spravedlnost. Během sedmi večerů uvidíte filmy zaznamenávající historii hnutí za klimatickou spravedlnost, které doprovodíme otevřenou diskuzí všech účastníků a účastnic nad vybranými tématy.
Tisková zpráva Úspěch Klimatické žaloby u městského soudu v Praze!

Úspěch Klimatické žaloby u městského soudu v Praze!

15.6.2022 Městský soud v Praze rozhodl, že česká ministerstva zasahují do práv žalobců, protože nesnižují emise skleníkových plynů a tím přispívají ke klimatické změně. Soud určil, že současná mitigační opatření v oblasti změny klimatu jsou nedostatečná a nařídil ministerstvům přijmout dodatečná opatření tak, aby došlo ke snížení emisí o 55 % do roku 2030.
Kampaň Ústecká klimatická koalice: Nezapomeňte na místní lidi a žádné peníze znečišťovatelům

Ústecká klimatická koalice: Nezapomeňte na místní lidi a žádné peníze znečišťovatelům

27.4.2022 Ústecká klimatická koalice předala včera Emmě Toledano Laredo z Evropské komise výzvu, která požaduje větší zapojení místních při rozhodování o přerozdělení peněz z Fondu spravedlivé transformace.