Výzva vládě: Nedopusťte další OKD!

Výzva vládě: Nedopusťte další OKD!

Nedovolte Tykačově Sev.en Energy obrat Ústecko o šanci na lepší budoucnost

Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
Praha 1 - Malá Strana
PSČ 118 01

V Ústí nad Labem dne 19.9.2022

Vážený pane premiére, vážené ministryně, vážení ministři,

sociálně spravedlivý ústup od spalování uhlí představuje pro Českou republiku velkou výzvu a málokde to platí tak, jako právě v regionech s těžbou uhlí historicky spojených. Je v zájmu celé společnosti, aby proměna těchto regionů dopadla co nejlépe, a aby se prostředky, vyhrazené pro tento účel v rámci Fondu spravedlivé transformace (FST) a návazného operačního programu, využily co nejúčelněji. Obracíme se na vás proto krátce před chystaným vyhlášením výzev pro žádosti o dotace s prosbou, abyste zamezili nejzávažnějším rizikům, spojeným s netransparentním procesem přípravy plánu Spravedlivé transformace předchozí vládou.

Zřejmě nejrizikovějším případem jsou z tohoto hlediska pokusy získat peníze z Fondu spravedlivé transformace, jež podniká firma Severní energetická. Ta patří do skupiny Sev.en Energy uhlobarona Pavla Tykače, který své české majetky vlastní skrze schéma schránkových firem umístěných v daňových skrýších v Lichtenštejnsku a na Kypru. Tykač žádá 1,2 miliardy korun na svůj projekt dalšího využití území lomu ČSA. A to navzdory tomu, že dosud nemá na vázaných účtech u báňského úřadu složených 1,4 miliardy, které jeho firma dluží na ze zákona povinné rekultivace a sanaci území téhož dolu po těžbě. 

Ačkoli důl má skončit do dvou let, firmě se podařilo do novely báňského zákona jako termín pro splacení peněz prosadit až rok 2030, místo původně navrhovaného roku 2022. Kauzu popsal nedávno pořad Reportéři ČT. Toto riziko kritizovala i Evropská komise, když v nedávném dopise české vládě upozornila, že záměr podporovat další využití území po těžbě z veřejných peněz může porušovat jeden ze základních principů ekologické politiky. Jde o princip „znečišťovatel platí“, podle nějž to musí být ten, kdo škody způsobil - a nikoli daňový poplatník - kdo za ně nese hmotnou odpovědnost.

I pokud si myslíme, že projekt firmy Sev.en energy je smysluplný a mohl by přispět k budoucnosti kraje po konci těžby, měli bychom být při zkušenostech s Tykačovým kontroverzním podnikáním a opakovanými snahami vydělat na úkor státu (naposledy jde o nabídku prodat státu údajně „levnou“ elektřinu, která by se ve skutečnosti vyplatila opět zejména Tykačovi, protože by stát zavázala k relativně vysokým cenám na několik let dopředu) velmi opatrní.

Žádáme vás proto: vylučte Tykačovu firmu z přijímání veřejné podpory, přinejmenším dokud sama nesloží dlužné peníze na rekultivace. Vzhledem k tomu, že si její majitelé v minulém desetiletí byli schopni vyplatit 22 miliard na nezdaněných dividendách, neměl by to pro ně být problém. Pokud to myslí se svým záměrem pozitivně se podílet na budoucnosti regionu vážně, měli by svůj závazek signalizovat tím, že mu nejdřív splatí to, co mu jsou dlužni, než budou chtít dotace z veřejných peněz. 

Poskytováním veřejné podpory na bianco šek bez předchozího splacení dlužných peněz na rekultivace stát naopak riskuje, že bude tratit dvakrát a v zahraničí zmizí i prostředky na transformaci kraje. Neopakujme na Ústecku v ještě větším měřítku situaci z Ostravska, kdy soukromý podnikatel po vysátí zisků opustí region a sanaci ekologických škod i řešení sociálních problémů nechá na krku naší republice a nám všem.

Nedopusťte další OKD! Zasaďte se o skutečně účelné využití peněz z evropských fondů na řešení problémů našeho regionu, a nedovolte Tykačově Sev.en Energy obrat Ústecko o šanci na lepší budoucnost.


Zůstáváme s pozdravem,

Marika Volfová, Re-set: platforma pro sociálně-ekologickou transformaci

Michal Forejt, Ústečtí rodiče za klima

Miloslav Kolenatý, Fakulta životního prostředí UJEP

Martina Johnová, kurátorka, Veřejný sál a Galerie Hraničář

Aleš Bárta, Ústecká klimatická koalice

Radek Vrábel, zastupitel, Horní Jiřetín, Sdružení Strany zelených a nezávislých kandidátů

Vít Rous, zastupitel Ústeckého kraje, Piráti

Jiří Baudis, zastupitel Ústeckého kraje, Piráti

Jan Kranda, zastupitel Ústeckého kraje, Piráti

Lukáš Ryšavý, zastupitel Ústeckého kraje, Piráti

Vladimír Vlach, zastupitel Ústeckého kraje, Piráti

Kateřina Stojanová, zastupitelka Ústeckého kraje, Piráti

Petr Globočník, zastupitel, Litvínov

Luděk Prošek, zastupitel, Most

Jan Hrubeš, zastupitel, Most

Jiří Škoda, krajský místopředseda Strany zelených

Anna Wünschová, zastupitelka, Ústí nad Labem

Hynek Halakuc, Budoucnost Teplice

Jakub Kyselovič, Budoucnost Teplice

Jan Hanzlík, architekt, Budoucnost Teplice

Daniel Parachin, Budoucnost Teplice
Marek Elexa, předseda Strany zelených v Chomutově

Adam Souček, předseda Krajské organizace Strany Zelených v Ústeckém kraji

Petr Karlíček, historik

Michaela Valášková, projektová manažerka 

Lenka Simerská, zastupitelka Litoměřic, Zelení

Renata Vášová, fundraiserka, členka kulturní komise města Litoměřice, Zelení Litoměřice

Michal Cuc, zastupitel

MVDr. Přemysl Rabas, senátor za okres Chomutov

Kampaň Výzva vládě: Nedopusťte další OKD!

Výzva vládě: Nedopusťte další OKD!

19.9.2022 Nedovolte Tykačově Sev.en Energy obrat Ústecko o šanci na lepší budoucnost
Událost Zveme vás na filmové večery v Praze a Brně na téma Kořeny hnutí za klimatickou spravedlnost

Zveme vás na filmové večery v Praze a Brně na téma Kořeny hnutí za klimatickou spravedlnost

5.9.2022 Na podzim jsme si pro Vás připravili sérii filmových večerů s názvem Kořeny hnutí za klimatickou spravedlnost. Během sedmi večerů uvidíte filmy zaznamenávající historii hnutí za klimatickou spravedlnost, které doprovodíme otevřenou diskuzí všech účastníků a účastnic nad vybranými tématy.
Tisková zpráva Tisková zpráva: Levnější a dostupnou energii zajistí vyjmutí plynových elektráren z trhu, cílená pomoc domácnostem, zateplování a solární střechy

Tisková zpráva: Levnější a dostupnou energii zajistí vyjmutí plynových elektráren z trhu, cílená pomoc domácnostem, zateplování a solární střechy

29.8.2022 Podle ekologických organizací a hnutí, které usilují o prevenci energetické chudoby a pomoc lidem, jež ceny energií drtí, je nutné zastavit růst ceny elektřiny a srazit ji na nižší úroveň. Navrhují, aby státy EU postavily plynové elektrárny - které kvůli drahému plynu ženou vzhůru i cenu elektřiny - mimo trh a potřebnou elektřinu z nich nakupovali operátoři elektrizačních soustav. V současné situaci je to podmínka zachování práva na základní energetické služby i podmínka systémových řešení energetické chudoby.