Nová dohoda pro energetiku: Šest kroků k soběstačnosti

Nová dohoda pro energetiku: Šest kroků k soběstačnosti

Připojili jsme se k výzvě iniciativy Nová dohoda, která naléhá na co nejrychlejší odstup od závislosti na ruském plynu. Výzva také navrhuje přechod na obnovitelné zdroje energie ve vlastnictví lidí, obcí, komunit či místních podniků.

Ruská agrese proti Ukrajině postavila českou společnost na rozcestí. Putinova zločinná válka pomohla odhalit skrytou cenu naší závislosti na fosilních energetických zdrojích, jejichž nákupem pomáháme udržovat ty nejhorší nedemokratické režimy na světě. Ukázala, že tato závislost ohrožuje nejen klima planety Země a naše zdraví i dlouhodobé přežití, ale i naše bezpečí a svobodu.

Chceme-li podporu Putinova režimu ukončit, musíme se závislosti na ruském plynu a ropě zbavit co nejdříve. Naléhavost klimatické krize nám přitom neumožňuje využívat jako náhradu za ně české zásoby uhlí. Sociální i ekologické důvody hovoří proti drahému a destruktivní metodou frakování těženému plynu z USA, bezpečnostní zase proti nahrazování závislosti na Rusku závislostí na jiných autoritářských režimech. Doba nutná pro stavbu nových jaderných bloků a fakt, že i jaderné palivo v současnosti částečně nakupujeme z Ruska, škrtá z možných řešení i jadernou energetiku.

Uhlí ani plyn přitom nemohou vyřešit sociální a ekonomické důsledky závislosti na nestabilních globálních trzích. Již před válkou rostly kvůli stoupajícím cenám plynu účty za energie, statisíce lidí byly ohroženy energetickou chudobou a stále vyšší poplatky za energie odcházely cizím korporacím či jejich majitelům do daňových skrýší.

Je zřejmé, že racionálním řešením jsou úspory a obnovitelné zdroje energie, které technický pokrok posledních let učinil nejlevnějšími zdroji vůbec. Strategie na nich založená nám umožňuje zbavit se energetické závislosti na Rusku už do roku 2025, a to i bez prodlužování těžby uhlí a prohlubování závislosti na plynu dováženém odjinud. Zpřístupníme-li je všem, sníží se účty za energie a zabezpečí její dostupnost. V domácích rukou či jako elektřina dovážená ze států EU budou zárukou naší svobody a ve vlastnictví společenství lidí, obcí, komunit či místních podniků a družstev se stanou zdrojem nových příjmů a prosperity pro místní lidi, obce i regiony.

Pojďme z této krize vykročit k energetice, která bude lépe sloužit našim potřebám, naší svobodě a bezpečí i udržitelnosti života na Zemi. Pojďme vykročit směrem k energetické a surovinové soběstačnosti – obcí a regionů, naší republiky i Evropy.

  1. Pojďme vykročit k nezávislosti na fosilních palivech. Shodněme se, že fosilní paliva opouštíme. Pojďme potvrdit cíl zbavit se energetické závislosti na Rusku, ukončit těžbu uhlí i začít nahrazovat ropu. Promítněme to do připravované Státní energetické koncepce i dalších strategií. Přestaňme hledat výmluvy, začněme hledat cesty.
  2. Pojďme vykročit k maximalizaci úspor energie. Shodněme se, že nejlepší je ta energie, kterou nepotřebujeme vyrobit. Zastavme nesmyslné vývozy uhelné elektřiny do zahraničí. Maximalizujme konečně úspory energie všude, kde jsou možné – například v zateplování budov a bezperspektivních průmyslových odvětvích.
  3. Pojďme vykročit k technologiím budoucnosti. Shodněme se, že budoucnost je v obnovitelných zdrojích. Přestaňme řešit, jak rychle mohou nahradit ostatní zdroje úplně, a místo toho teď hned nastartujme rozvoj obnovitelných zdrojů energie tak, abychom realizovali jejich dostupný potenciál. Zároveň začněme rozvíjet kapacity pro ukládání energie, které je podmínkou úplného přechodu na obnovitelné zdroje.
  4. Pojďme vykročit k energetické soběstačnosti komunit a regionů. Shodněme se, že chceme, aby z nové energetiky těžili opravdu všichni a zejména ti, kdo to nejvíc potřebují. Nastavme podporu komunitní energetiky tak, aby si komunity lidí, firmy, obce i regiony mohly vyrábět vlastní energii, sdílet ji mezi sebou a co nejvíce omezit závislost na drahých dodávkách ze sítě.
  5. Pojďme vykročit k spravedlivé transformaci. Shodněme se, že chceme, aby změna ve způsobu hospodaření s energií proběhla férově vůči těm, kdo ji desítky let republice zajišťovali. Nastavme včas a velkoryse výsluhy, rekvalifikace a jiné formy podpory pro horníky a zaměstnance elektráren. Zajistěme důstojné pracovní podmínky a mzdy v nových energetických sektorech, jako jsou obnovitelné zdroje a úspory.
  6. Pojďme vykročit k dostupné energii pro všechny. Shodněme se, že přiměřené množství energie k pokrytí základních potřeb je lidské právo a energetická chudoba nemá ve vyspělé společnosti co dělat. Zpřístupněme úspory a obnovitelné zdroje i nízkopříjmovým domácnostem a zaveďme pro zranitelné zákazníky sociální tarify.

Více informací spolu se seznamem podporujících organizací najdete na webu Nové dohody.

Výzvu můžete podepsat i Vy. 

Kampaň Výzva vládě: Nedopusťte další OKD!

Výzva vládě: Nedopusťte další OKD!

19.9.2022 Nedovolte Tykačově Sev.en Energy obrat Ústecko o šanci na lepší budoucnost
Událost Zveme vás na filmové večery v Praze a Brně na téma Kořeny hnutí za klimatickou spravedlnost

Zveme vás na filmové večery v Praze a Brně na téma Kořeny hnutí za klimatickou spravedlnost

5.9.2022 Na podzim jsme si pro Vás připravili sérii filmových večerů s názvem Kořeny hnutí za klimatickou spravedlnost. Během sedmi večerů uvidíte filmy zaznamenávající historii hnutí za klimatickou spravedlnost, které doprovodíme otevřenou diskuzí všech účastníků a účastnic nad vybranými tématy.
Tisková zpráva Tisková zpráva: Levnější a dostupnou energii zajistí vyjmutí plynových elektráren z trhu, cílená pomoc domácnostem, zateplování a solární střechy

Tisková zpráva: Levnější a dostupnou energii zajistí vyjmutí plynových elektráren z trhu, cílená pomoc domácnostem, zateplování a solární střechy

29.8.2022 Podle ekologických organizací a hnutí, které usilují o prevenci energetické chudoby a pomoc lidem, jež ceny energií drtí, je nutné zastavit růst ceny elektřiny a srazit ji na nižší úroveň. Navrhují, aby státy EU postavily plynové elektrárny - které kvůli drahému plynu ženou vzhůru i cenu elektřiny - mimo trh a potřebnou elektřinu z nich nakupovali operátoři elektrizačních soustav. V současné situaci je to podmínka zachování práva na základní energetické služby i podmínka systémových řešení energetické chudoby.