Podporujeme úsilí odborů o spravedlivé řešení krize. Žádáme systémová, sociálně spravedlivá a ekologicky udržitelná řešení energetické chudoby

Podporujeme úsilí odborů o spravedlivé řešení krize. Žádáme systémová, sociálně spravedlivá a ekologicky udržitelná řešení energetické chudoby

Českomoravská konfederace odborových svazů svolala na 8. 10. na Václavské náměstí v Praze demonstraci za důslednější postup proti stoupajícím cenám energií a dalších základních potřeb a kvůli nim hrozícímu nárůstu chudoby a sociální nerovnosti.

Jako sociální a ekologické organizace a hnutí zasazující se dlouhodobě o čistou a dostupnou energii, spravedlivou transformaci směrem k ekologicky udržitelné ekonomice či dostupné a důstojné bydlení, apel odborů na spravedlivé řešení krize podporujeme. Zejména požadavky na snížení cen energií a dalších základních potřeb (např. bydlení), spravedlivé rozložení nákladů na řešení krize a zvýšení minimální mzdy, považujeme v aktuální situaci za pragmatické minimum pro zachování společenské soudržnosti, a nutný základ pro účinný postup proti dalším sociálním a ekologickým krizím.


Společné úsilí o zvládnutí dnešní situace spravedlivým a udržitelným způsobem hodláme sami podporovat prosazováním dalších opatření, která považujeme za potřebná jak pro zvládnutí aktuální energetické krize, tak pro překonání problémů, z nichž vzešla.

Mezi ty patří:

  1. zavedení sociálních slev na elektřinu, plyn a teplo a cílené podpory pro domácnosti ohrožené energetickou chudobou, navýšení a zjednodušení příspěvku na bydlení tak aby reflektoval stoupající ceny energií a podpora ohrožených domácností v jeho čerpání.
  2. využití fondů z emisních povolenek pro podporu řešení pro trvalé snížení spotřeby drahých fosilních paliv, jako jsou solární střechy či zateplování domů, a jejich zpřístupnění všem, včetně nízkopříjmových domácností.
  3. masivní rozvoj obnovitelných zdrojů a úspor energie. Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v rukou lidí, jejich společenství či obcí pro zajištění nezávislosti na drahých fosilních palivech a větší kontrolu lidí nad energetickým trhem.
  4. podpora převodu městských tepláren a dalších energetických podniků zpět do vlastnictví samospráv pro zajištění dostupných služeb a rozvoj komunální a komunitní energetiky.
  5. podpora sociálního bydlení, včetně výrazného navýšení prostředků na jeho pořizování, rekonstrukci či výstavbu.
  6. ochranná opatření pro nájemnice a nájemníky jako omezení krátkodobých pronájmů či zastropování růstu nájmů růstem mezd.
  7. zdanění mimořádných a nespravedlivých zisků v energetice a využití získaných peněz k financování výše uvedených kompenzačních opatření.


Přejeme odborům úspěch v jejich snaze přimět vládu k důslednějšímu postupu a zveme je k dalšímu dialogu a spolupráci na opatřeních, která by umožnila vykročit z dnešní krize k sociálně i ekologicky spravedlivější a udržitelnější ekonomice.


Podepsáni: 

Josef Patočka a Petr Doubravský, Re-set: platforma pro sociálně-ekologickou transformaci

Jaroslav Bican, Greenpeace ČR

Julie Gregorová, Fridays for Future

Anna Kárníková, Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic

Limity jsme my 

Tisková zpráva Vzdělávací pobyty pokračují!

Vzdělávací pobyty pokračují!

3.2.2023 V minulých letech jely do Španělska desítky lidí z České republiky, aby se vzdělávaly v organizování a strategiích. Díky programu Erasmus můžeme ve spolupráci s Ulexem pokračovat až do roku 2028. 
Událost Podporujeme podpisovou výzvu za kvalitní péči a férové mzdy v Alzheimer Home

Podporujeme podpisovou výzvu za kvalitní péči a férové mzdy v Alzheimer Home

25.11.2022 Ke spravedlivé transformaci potřebujeme silné odbory. Podpoř výzvu ALICE odborová organizace a pomoz jí prosadit důstojné pracovní podmínky v nadcházejícím kolektivním vyjednávání s vedením.
Článek A2larm: Klimakemp ve stínu krizí. Jak ekosociální hnutí bojuje proti energetické chudobě?

A2larm: Klimakemp ve stínu krizí. Jak ekosociální hnutí bojuje proti energetické chudobě?

14.10.2022 Invaze na Ukrajinu znamená novou kapitolu i pro klimatické a ekologické hnutí. O tématech letošního Klimakempu hovořili naši členové Josef Patočka a Marika Volfová s Martinem Vrbou pro deník Alarm.