Podporujeme úsilí odborů o spravedlivé řešení krize. Žádáme systémová, sociálně spravedlivá a ekologicky udržitelná řešení energetické chudoby

Podporujeme úsilí odborů o spravedlivé řešení krize. Žádáme systémová, sociálně spravedlivá a ekologicky udržitelná řešení energetické chudoby

Českomoravská konfederace odborových svazů svolala na 8. 10. na Václavské náměstí v Praze demonstraci za důslednější postup proti stoupajícím cenám energií a dalších základních potřeb a kvůli nim hrozícímu nárůstu chudoby a sociální nerovnosti.

Jako sociální a ekologické organizace a hnutí zasazující se dlouhodobě o čistou a dostupnou energii, spravedlivou transformaci směrem k ekologicky udržitelné ekonomice či dostupné a důstojné bydlení, apel odborů na spravedlivé řešení krize podporujeme. Zejména požadavky na snížení cen energií a dalších základních potřeb (např. bydlení), spravedlivé rozložení nákladů na řešení krize a zvýšení minimální mzdy, považujeme v aktuální situaci za pragmatické minimum pro zachování společenské soudržnosti, a nutný základ pro účinný postup proti dalším sociálním a ekologickým krizím.


Společné úsilí o zvládnutí dnešní situace spravedlivým a udržitelným způsobem hodláme sami podporovat prosazováním dalších opatření, která považujeme za potřebná jak pro zvládnutí aktuální energetické krize, tak pro překonání problémů, z nichž vzešla.

Mezi ty patří:

  1. zavedení sociálních slev na elektřinu, plyn a teplo a cílené podpory pro domácnosti ohrožené energetickou chudobou, navýšení a zjednodušení příspěvku na bydlení tak aby reflektoval stoupající ceny energií a podpora ohrožených domácností v jeho čerpání.
  2. využití fondů z emisních povolenek pro podporu řešení pro trvalé snížení spotřeby drahých fosilních paliv, jako jsou solární střechy či zateplování domů, a jejich zpřístupnění všem, včetně nízkopříjmových domácností.
  3. masivní rozvoj obnovitelných zdrojů a úspor energie. Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v rukou lidí, jejich společenství či obcí pro zajištění nezávislosti na drahých fosilních palivech a větší kontrolu lidí nad energetickým trhem.
  4. podpora převodu městských tepláren a dalších energetických podniků zpět do vlastnictví samospráv pro zajištění dostupných služeb a rozvoj komunální a komunitní energetiky.
  5. podpora sociálního bydlení, včetně výrazného navýšení prostředků na jeho pořizování, rekonstrukci či výstavbu.
  6. ochranná opatření pro nájemnice a nájemníky jako omezení krátkodobých pronájmů či zastropování růstu nájmů růstem mezd.
  7. zdanění mimořádných a nespravedlivých zisků v energetice a využití získaných peněz k financování výše uvedených kompenzačních opatření.


Přejeme odborům úspěch v jejich snaze přimět vládu k důslednějšímu postupu a zveme je k dalšímu dialogu a spolupráci na opatřeních, která by umožnila vykročit z dnešní krize k sociálně i ekologicky spravedlivější a udržitelnější ekonomice.


Podepsáni: 

Josef Patočka a Petr Doubravský, Re-set: platforma pro sociálně-ekologickou transformaci

Jaroslav Bican, Greenpeace ČR

Julie Gregorová, Fridays for Future

Anna Kárníková, Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic

Limity jsme my 

Událost Nabízíme své know-how, mrkněte na náš seznam!

Nabízíme své know-how, mrkněte na náš seznam!

5.3.2024 Systematizujeme naše workshopy a tréninky, díky kterým si můžeme lépe sdílet potřebné znalosti a dovednosti k budování našich skupin a organizací. Přehled oblastí, ve kterých vás a vaše hnutí můžeme podpořit, najdete zde!
Událost Zveme vás na filmová promítání o krizi bydlení!

Zveme vás na filmová promítání o krizi bydlení!

9.10.2023 Bydlení, jako základní lidské právo, je čím dál nedostupnější a je s ním nakládáno jako s investicí. To výrazným způsobem ovlivňuje kvalitu života lidí ve městech a dopadá na nás na všechny.
Událost Představujeme vám program Valné hromady neakcionářů EPH

Představujeme vám program Valné hromady neakcionářů EPH

1.9.2023 Andrej Babiš, Daniel Křetínský, Pavel Tykač, Karel Komárek. O roli oligarchů a jejich vlivu na tuzemskou politiku se v naší společnosti v posledních letech mluví čím dál častěji. Jak přesně ale oligarchizace ohrožuje demokracii a co se s tím dá dělat? O tom budeme diskutovat na Valné hromadě neakcionářů EPH, která se koná na evangelické faře v Čáslavi od pátku 8. září do neděle 10. září.