Zveme vás na filmová promítání o krizi bydlení!

Zveme vás na filmová promítání o krizi bydlení!

Bydlení, jako základní lidské právo, je čím dál nedostupnější a je s ním nakládáno jako s investicí. To výrazným způsobem ovlivňuje kvalitu života lidí ve městech a dopadá na nás na všechny.
Nájmy a ceny bydlení nezadržitelně rostou, zatímco růst platů za nimi pokulhává. Bydlení se stává nedostupné pro čím dál více obyvatel a namísto základního lidského práva se stává luxusem a předmětem spekulací. To výrazným způsobem ovlivňuje kvalitu života lidí ve městech a dopadá zejména na sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel. V kombinaci s dalšími krizemi to již nyní vede k dalšímu zadlužování domácností, zhoršování kvality jejich života, v širší perspektivě pak ke vzniku dalekosáhlých sociálních problémů. 

????  Podobná situace se odehrává po celém světě a příčiny jsou víceméně totožné – komodifikace a financializace bydlení, spekulace, gentrifikace a další. Spolu s tím dochází k upevňování role realitních makléřů, spekulantů a investičních korporací na úkor lidí žijících v nájmu. Především v post-socialistickém prostředí je postavení nájemníků marginální, právní ochrana je velmi slabá, problémy jsou individualizovány a bagatelizovány, nájemníci bojují s řetězením krátkodobých smluv, které nejsou nijak regulovány a v ČR téměř neexistují subjekty, které by nájemníkům poskytovaly oporu. Právě v důsledku existence krátkodobých smluv mají nájemníci velmi slabou vyjednávací pozici, protože v případě problémů jim hrozí okamžité ukončení nájemní smlouvy. 

???? V českém prostoru se však diskuze, které dominují developeři a realitní společnosti, omezuje pouze na otázku stavět / nestavět, nájemní bydlení je považováno za méně hodnotné a problémy s ním spojené jsou považovány za individuální starost jednotlivých domácností. Proto jsme se rozhodli uspořádat sérii filmových večerů, které se věnují tématu krize dostupnosti bydlení. Pomocí filmových večerů chceme lidem předat informace o krizi bydlení, jejích příčinách a důsledcích a nastínit možné způsoby řešení. Zvědoměním toho, že problémy v bydlení nejsou ojedinělé, ani individuální, lze lidi motivovat k hledání kolektivních řešení. 
???? Filmové večery se budou odehrávat v Brně (v café Paměti národa na Radnické 10) a budou vždy doplněny o úvodní vstup hosta/hostky a následnou debatu, která povede k identifikaci globálních i lokálních příčin nedostupnosti bydlení a otevření diskuze o tom, jak na ně může občanská společnost reagovat. Aktuální informace sledujte zde, nebo na Facebooku! 

DATUM FILM ODKAZ NA UDÁLOST ANOTACE
20. dubna Vylidněno (Push, 2019) https://bit.ly/40OSBGk Vlastníci nemovitostí beze jména. Nemovitosti bez nájemníků. Města bez obyvatel. Proč se atraktivní města stávají jen kulisami, kde už běžní lidé nemohou žít? Zvláštní zpravodajka OSN pro dostupné bydlení Leilani Farha cestuje po celém světě. Toronto, Barcelona, Londýn, New York – všude se opakuje stejná situace. Raketově rostou ceny nájmů, ale nikoli příjmy. Centra měst se vylidňují, jak lidé ze střední třídy nestačí čelit neblahému vývoji stále se zvyšujících cen. Jenže jejich někdejší byty zejí prázdnotou. Finanční skupiny zjistily, že v nemovitostech lze výhodně ukládat kapitál. A radnice jen obtížně hledají způsob, jak tento celosvětový trend zvrátit.
11. května Čí je to město? (Whose city?, 2017) https://bit.ly/425VaW1 Film o proměně Berlína z poněkud zchátralého a zanedbaného, ale velmi dynamického a flexibilního města 90. let 20. století na dnešní stále elegantnější a exkluzivnější město. Tam, kde většina těchto filmů zkoumá ekonomické a politické mocenské vztahy v dnešním městském plánování, se film Čí je město? naopak vrací v čase k téměř zapomenutým, ale určujícím architektonickým sporům 90. let. Film představuje meditativní cestu Berlínem od Postupimského náměstí na západě až po Alexanderplatz na východě a od konzervativního městského plánování na počátku devadesátých let, kterému dominovali muži, až po otevřenější městské plánování vedené ženami v současnosti. V neposlední řadě je film cestou do složitosti a bohatství městského plánování.
12. června Rebelující nájemníci (Mietrebellen, 2014) https://bit.ly/41WVbuj Film je kaleidoskopem boje nájemníků v Berlíně proti vystěhování ze sousedství. Okupace berlínské radnice, tábor na Kottbusser Tor, organizovaný odpor proti vystěhovávání a boj důchodců za byty odpovídající jejich věku a volnočasové centrum symbolizují nové probuzení městského protestního hnutí.
červenec Tohle město není pro chudý (Priced out, 2017)

V 90. letech minulého století se Nikki Williamsová chopila myšlenky gentrifikace. O patnáct let později jí vyčítala, že "vyhladila" její čtvrť. Priced Out je emotivním a investigativním pohledem na to, jak rostoucí ceny domů vytlačily portlandskou afroamerickou komunitu a změnily podobu celého města. Dokument zkoumá složitost a rozporuplnost gentrifikace a života po éře "ghetta". Působivě ilustruje, jak vládní politika a tržní síly společně ničí a přebudovávají čtvrti. Některé čtvrti zpočátku přijímají nové investice, ale jen málo z nich zůstane naživu, když se do nich nastěhují nové peníze a staří obyvatelé se ocitnou mimo.
srpen Architektura soužití: Das Ist Unser Haus (2016) / Bellevue Di Monaco (2020) 
Projekt Bellevue di Monaco se nachází v několika domech v centru Mnichova. Domy měly být původně zbourány za účelem postavení luxusních bytů, záměr města však zvrátila skupina aktivistů guerillovou rekonstrukcí jednoho z bytů. Následná migrační krize roku 2015 podnítila zformování oficiálního družstva, složeného z několika stovek místních obyvatel, které si domy pronajalo a přetvořilo je na multifunkční centrum. Vedle kulturního centra s kavárnou se v domech nacházejí byty, kde bydlí jak původní obyvatelé, tak mladí uprchlíci. Místní komunita dobrovolnými vzdělávacími aktivitami pomáhá uprchlíkům se snazší integrací do společnosti a ti zas obohacují město o své životní příběhy, kulturu nebo tradiční jídlo, které vytvářejí specifickou identitu místa.
září Ada na radnici (Ada for Mayor, 2017)

Španělsko patří mezi země, na které dopadla finanční krize z roku 2008 nejdrtivěji. Barcelonská občanská aktivistka Ada Colau se snaží organizovat pomoc pro lidi, kteří nemohou splácet hypotéku a přicházejí o střechu nad hlavou. Citlivý snímek zachycuje přerod nezdolné aktivistky v ženu, jež hodlá poctivě, s elánem a zdravým rozumem proniknout s občanskou platformou do politiky a nezadat si s ní. Po historickém vítězství v červenci 2015 stanula Ada v čele barcelonské radnice. Dokument sleduje deset měsíců od vyhlášení kandidatury přes tvrdá vyjednávání a mediální výstupy až po napínavý průběh voleb a první den v úřadu. Součástí filmu jsou také intimní záběry z videodeníku, v němž Ada leckdy zápasí i sama se sebou.

říjen Bydlet proti všem (2021)
Dostupnost bydlení je velkým tématem současnosti. Nejsilněji dopadá na ty, kteří se nejméně účastní veřejné debaty – na nízkopříjmové domácnosti, domácnosti menšin či samoživitelek. Snímek sleduje skupinku aktivistů okolo zastupitele a člena hnutí Žít Brno Martina Freunda při tom, jak se pokoušejí přesvědčit politiky druhého největšího českého města o své vizi bydlení dostupného pro všechny. Setkávají se povětšinou s posměchem, odmítáním, a dokonce i agresí. Filmaři věnují čas i výpovědím samotných lidí, kteří doufají, že budou mít snad za pár dnů i střechu nad hlavou. Snímek ukazuje marnou snahu pohnout s odmítavým systémem, v němž mnozí politici opakují fráze z poplašných řetězových e-mailů a používají je jako argumenty pro svá rozhodnutí.
listopad Architektura soužití: Osada Bedřiška (2020)
Ostravská osada Bedřiška je dlouhodobě řazena k tzv. sociálně vyloučeným lokalitám. Bedřiška ovšem zdaleka nesplňuje charakteristiku vyloučené lokality, jak si je mnozí z nás představují. Lidé zde žijí rádi, osadu považují za svůj domov a společnými silami se snaží starat jak o vlastní domy, tak o veřejný prostor. Svépomocí zde vzniklo například komunitní centrum, kde obyvatelé připravují volnočasové aktivity pro děti, scházejí se zde a diskutují aktuální problémy. Postupem času se jejich úsilí stalo pozoruhodným příkladem občanského a komunitního aktivismu, díky kterému se podařilo vyjednat změny likvidačních plánů a prosadit naopak celkovou revitalizaci osady.
prosinec Šitkredit (2010)

Vzali jste si půjčku a zaplatíte mnohonásobek vypůjčené částky nebo přijdete pro pár tisíc o dům nebo máte najednou dluhy do konce života… Příběhy lidí, kteří se topí v dluzích, příběhy těch, kteří se do této situace dostali díky špatnému odhadnutí vlastní situace, ale i těch, kteří se topí v dluzích jako kořist žraloků na špatně regulovaném trhu s půjčkami. Nahlédnutí do systému!

???? Filmové večery jsou možné díky podpoře programu Active Citizens Fund, který je financován z Fondů EHP a Norska. V České republice program spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Film Push (Vylidněno) máme díky platformě Promítej i ty!, za kterou stojí festival Jeden svět, největší přehlídka dokumentárních filmů o lidských právech na světě.

???? Za grafiku děkujeme Risko.print!
Událost Zveme vás na filmová promítání o krizi bydlení!

Zveme vás na filmová promítání o krizi bydlení!

9.4.2023 Bydlení, jako základní lidské právo, je čím dál nedostupnější a je s ním nakládáno jako s investicí. To výrazným způsobem ovlivňuje kvalitu života lidí ve městech a dopadá na nás na všechny.
Kampaň Jsme součástí iniciativy Energie lidem!

Jsme součástí iniciativy Energie lidem!

27.9.2022 Iniciativa Energie lidem vznikla spojením ekologických a sociálních organizacím. Naším cílem je řešit dopady rostoucích cen energií a energetické chudoby v následujících měsících a prosazovat systémová řešení. 
Událost Zveme vás na filmové večery v Praze a Brně na téma Kořeny hnutí za klimatickou spravedlnost

Zveme vás na filmové večery v Praze a Brně na téma Kořeny hnutí za klimatickou spravedlnost

5.9.2022 Na podzim jsme si pro Vás připravili sérii filmových večerů s názvem Kořeny hnutí za klimatickou spravedlnost. Během sedmi večerů uvidíte filmy zaznamenávající historii hnutí za klimatickou spravedlnost, které doprovodíme otevřenou diskuzí všech účastníků a účastnic nad vybranými tématy.