Budoucnost je feministická

Budoucnost je feministická

Vychází publikace Budoucnost je feministická: Gender a intersekcionalita v českém klimatickém hnutí - jak se mají ženy v klimatickém hnutí? Publikace vznikla na základě hloubkových rozhovorů, jejichž součástí jsme byly i my.
Genderová rovnost a intersekcionalita jsou témata, která jsou v českém klimatickém hnutí poměrně nová a postupně se dostávají do povědomí aktérek a aktérů v návaznosti na průběžně se utvářející debatu o klimatické krizi a sociální a etické dimenzi jejího řešení. Úsilí o genderovou rovnost je jedním z průřezových úkolů nadace Heinricha Bölla a odráží se v naší práci po celém světě. Genderovou optikou nahlížíme na různorodé společenské problémy a to nám pomáhá lépe pochopit jejich příčiny i způsoby, jak přispět k lepší budoucnosti pro všechny. Vždy přitom klademe velký důraz na roli občanské společnosti.
 
Je zjevné, že má-li k účinnému boji s klimatickou krizí a k narovnávání sociálních nerovností skutečně dojít a pokud má být klimatická spravedlnost efektivně prosazována, je potřeba, aby ty*i, které*ří o tyto cíle usilují, zároveň tyto principy dobře chápaly*i a vhodným způsobem je inkorporovaly*i nejen do požadavků klimatického hnutí, ale také do své vlastní činnosti, vztahů na pracovišti, způsobu a obsahu komunikace, strategií a požadavků, způsobu náboru nových členek a členů hnutí a v celé řadě dalších oblastí.
 
Publikace shrnuje výsledky kvalitativního výzkumu mezi zástupkyněmi a zástupci klimatického hnutí se zaměřením na gender a intersekcionalitu v organizacích, které pracují s tématem klimatické změny v České republice.

Publikace je k přečtení a ke stažení zde.
Tisková zpráva Podporujeme úsilí odborů o spravedlivé řešení krize. Žádáme systémová, sociálně spravedlivá a ekologicky udržitelná řešení energetické chudoby

Podporujeme úsilí odborů o spravedlivé řešení krize. Žádáme systémová, sociálně spravedlivá a ekologicky udržitelná řešení energetické chudoby

22.9.2022 Českomoravská konfederace odborových svazů svolala na 8. 10. na Václavské náměstí v Praze demonstraci za důslednější postup proti stoupajícím cenám energií a dalších základních potřeb a kvůli nim hrozícímu nárůstu chudoby a sociální nerovnosti.
Událost Zveme vás na filmové večery v Praze a Brně na téma Kořeny hnutí za klimatickou spravedlnost

Zveme vás na filmové večery v Praze a Brně na téma Kořeny hnutí za klimatickou spravedlnost

5.9.2022 Na podzim jsme si pro Vás připravili sérii filmových večerů s názvem Kořeny hnutí za klimatickou spravedlnost. Během sedmi večerů uvidíte filmy zaznamenávající historii hnutí za klimatickou spravedlnost, které doprovodíme otevřenou diskuzí všech účastníků a účastnic nad vybranými tématy.
Studie Budoucnost je feministická

Budoucnost je feministická

22.6.2022 Vychází publikace Budoucnost je feministická: Gender a intersekcionalita v českém klimatickém hnutí - jak se mají ženy v klimatickém hnutí? Publikace vznikla na základě hloubkových rozhovorů, jejichž součástí jsme byly i my.