Budoucnost je feministická

Budoucnost je feministická

Vychází publikace Budoucnost je feministická: Gender a intersekcionalita v českém klimatickém hnutí - jak se mají ženy v klimatickém hnutí? Publikace vznikla na základě hloubkových rozhovorů, jejichž součástí jsme byly i my.
Genderová rovnost a intersekcionalita jsou témata, která jsou v českém klimatickém hnutí poměrně nová a postupně se dostávají do povědomí aktérek a aktérů v návaznosti na průběžně se utvářející debatu o klimatické krizi a sociální a etické dimenzi jejího řešení. Úsilí o genderovou rovnost je jedním z průřezových úkolů nadace Heinricha Bölla a odráží se v naší práci po celém světě. Genderovou optikou nahlížíme na různorodé společenské problémy a to nám pomáhá lépe pochopit jejich příčiny i způsoby, jak přispět k lepší budoucnosti pro všechny. Vždy přitom klademe velký důraz na roli občanské společnosti.
 
Je zjevné, že má-li k účinnému boji s klimatickou krizí a k narovnávání sociálních nerovností skutečně dojít a pokud má být klimatická spravedlnost efektivně prosazována, je potřeba, aby ty*i, které*ří o tyto cíle usilují, zároveň tyto principy dobře chápaly*i a vhodným způsobem je inkorporovaly*i nejen do požadavků klimatického hnutí, ale také do své vlastní činnosti, vztahů na pracovišti, způsobu a obsahu komunikace, strategií a požadavků, způsobu náboru nových členek a členů hnutí a v celé řadě dalších oblastí.
 
Publikace shrnuje výsledky kvalitativního výzkumu mezi zástupkyněmi a zástupci klimatického hnutí se zaměřením na gender a intersekcionalitu v organizacích, které pracují s tématem klimatické změny v České republice.

Publikace je k přečtení a ke stažení zde.
Událost Nabízíme své know-how, mrkněte na náš seznam!

Nabízíme své know-how, mrkněte na náš seznam!

5.3.2024 Systematizujeme naše workshopy a tréninky, díky kterým si můžeme lépe sdílet potřebné znalosti a dovednosti k budování našich skupin a organizací. Přehled oblastí, ve kterých vás a vaše hnutí můžeme podpořit, najdete zde!
Událost Zveme vás na filmová promítání o krizi bydlení!

Zveme vás na filmová promítání o krizi bydlení!

9.10.2023 Bydlení, jako základní lidské právo, je čím dál nedostupnější a je s ním nakládáno jako s investicí. To výrazným způsobem ovlivňuje kvalitu života lidí ve městech a dopadá na nás na všechny.
Událost Představujeme vám program Valné hromady neakcionářů EPH

Představujeme vám program Valné hromady neakcionářů EPH

1.9.2023 Andrej Babiš, Daniel Křetínský, Pavel Tykač, Karel Komárek. O roli oligarchů a jejich vlivu na tuzemskou politiku se v naší společnosti v posledních letech mluví čím dál častěji. Jak přesně ale oligarchizace ohrožuje demokracii a co se s tím dá dělat? O tom budeme diskutovat na Valné hromadě neakcionářů EPH, která se koná na evangelické faře v Čáslavi od pátku 8. září do neděle 10. září.