Budoucnost je feministická

Budoucnost je feministická

Vychází publikace Budoucnost je feministická: Gender a intersekcionalita v českém klimatickém hnutí - jak se mají ženy v klimatickém hnutí? Publikace vznikla na základě hloubkových rozhovorů, jejichž součástí jsme byly i my.
Genderová rovnost a intersekcionalita jsou témata, která jsou v českém klimatickém hnutí poměrně nová a postupně se dostávají do povědomí aktérek a aktérů v návaznosti na průběžně se utvářející debatu o klimatické krizi a sociální a etické dimenzi jejího řešení. Úsilí o genderovou rovnost je jedním z průřezových úkolů nadace Heinricha Bölla a odráží se v naší práci po celém světě. Genderovou optikou nahlížíme na různorodé společenské problémy a to nám pomáhá lépe pochopit jejich příčiny i způsoby, jak přispět k lepší budoucnosti pro všechny. Vždy přitom klademe velký důraz na roli občanské společnosti.
 
Je zjevné, že má-li k účinnému boji s klimatickou krizí a k narovnávání sociálních nerovností skutečně dojít a pokud má být klimatická spravedlnost efektivně prosazována, je potřeba, aby ty*i, které*ří o tyto cíle usilují, zároveň tyto principy dobře chápaly*i a vhodným způsobem je inkorporovaly*i nejen do požadavků klimatického hnutí, ale také do své vlastní činnosti, vztahů na pracovišti, způsobu a obsahu komunikace, strategií a požadavků, způsobu náboru nových členek a členů hnutí a v celé řadě dalších oblastí.
 
Publikace shrnuje výsledky kvalitativního výzkumu mezi zástupkyněmi a zástupci klimatického hnutí se zaměřením na gender a intersekcionalitu v organizacích, které pracují s tématem klimatické změny v České republice.

Publikace je k přečtení a ke stažení zde.
Event We offer our know-how, check out our list!

We offer our know-how, check out our list!

5.3.2024 We are systematizing our workshops and trainings so that we can better share the knowledge and skills needed to build our groups and organizations. You can find an overview of the areas in which we can support you and your movement here!
Event We invite you to film screenings about housing crisis!

We invite you to film screenings about housing crisis!

9.10.2023 Housing, as a basic human right, is increasingly unaffordable and treated as an investment. This significantly affects the quality of life of people in cities and impacts on all of us.
Event Představujeme vám program Valné hromady neakcionářů EPH

Představujeme vám program Valné hromady neakcionářů EPH

1.9.2023 Andrej Babiš, Daniel Křetínský, Pavel Tykač, Karel Komárek. O roli oligarchů a jejich vlivu na tuzemskou politiku se v naší společnosti v posledních letech mluví čím dál častěji. Jak přesně ale oligarchizace ohrožuje demokracii a co se s tím dá dělat? O tom budeme diskutovat na Valné hromadě neakcionářů EPH, která se koná na evangelické faře v Čáslavi od pátku 8. září do neděle 10. září.