Budoucnost je feministická

Budoucnost je feministická

Vychází publikace Budoucnost je feministická: Gender a intersekcionalita v českém klimatickém hnutí - jak se mají ženy v klimatickém hnutí? Publikace vznikla na základě hloubkových rozhovorů, jejichž součástí jsme byly i my.
Genderová rovnost a intersekcionalita jsou témata, která jsou v českém klimatickém hnutí poměrně nová a postupně se dostávají do povědomí aktérek a aktérů v návaznosti na průběžně se utvářející debatu o klimatické krizi a sociální a etické dimenzi jejího řešení. Úsilí o genderovou rovnost je jedním z průřezových úkolů nadace Heinricha Bölla a odráží se v naší práci po celém světě. Genderovou optikou nahlížíme na různorodé společenské problémy a to nám pomáhá lépe pochopit jejich příčiny i způsoby, jak přispět k lepší budoucnosti pro všechny. Vždy přitom klademe velký důraz na roli občanské společnosti.
 
Je zjevné, že má-li k účinnému boji s klimatickou krizí a k narovnávání sociálních nerovností skutečně dojít a pokud má být klimatická spravedlnost efektivně prosazována, je potřeba, aby ty*i, které*ří o tyto cíle usilují, zároveň tyto principy dobře chápaly*i a vhodným způsobem je inkorporovaly*i nejen do požadavků klimatického hnutí, ale také do své vlastní činnosti, vztahů na pracovišti, způsobu a obsahu komunikace, strategií a požadavků, způsobu náboru nových členek a členů hnutí a v celé řadě dalších oblastí.
 
Publikace shrnuje výsledky kvalitativního výzkumu mezi zástupkyněmi a zástupci klimatického hnutí se zaměřením na gender a intersekcionalitu v organizacích, které pracují s tématem klimatické změny v České republice.

Publikace je k přečtení a ke stažení zde.
Press release Vzdělávací pobyty pokračují!

Vzdělávací pobyty pokračují!

3.2.2023 V minulých letech jely do Španělska desítky lidí z České republiky, aby se vzdělávaly v organizování a strategiích. Díky programu Erasmus můžeme ve spolupráci s Ulexem pokračovat až do roku 2028. 
Event Podporujeme podpisovou výzvu za kvalitní péči a férové mzdy v Alzheimer Home

Podporujeme podpisovou výzvu za kvalitní péči a férové mzdy v Alzheimer Home

25.11.2022 Ke spravedlivé transformaci potřebujeme silné odbory. Podpoř výzvu ALICE odborová organizace a pomoz jí prosadit důstojné pracovní podmínky v nadcházejícím kolektivním vyjednávání s vedením.
Article A2larm: Klimakemp ve stínu krizí. Jak ekosociální hnutí bojuje proti energetické chudobě?

A2larm: Klimakemp ve stínu krizí. Jak ekosociální hnutí bojuje proti energetické chudobě?

14.10.2022 Invaze na Ukrajinu znamená novou kapitolu i pro klimatické a ekologické hnutí. O tématech letošního Klimakempu hovořili naši členové Josef Patočka a Marika Volfová s Martinem Vrbou pro deník Alarm.