Vydali jsme materiály pro vzdělávání k sociálně-ekologické transformaci

Vydali jsme materiály pro vzdělávání k sociálně-ekologické transformaci

V závěru roku jsme vypustili do světa dvě publikace, metodickou Odvahu nerůst a sborník textů o kulturně citlivém vzdělávání Pozapomenutou cestou. Obě publikace jsou volně ke stažení na našich stránkách.

Odvaha nerůst a Pozapomenutou cestou: Materiály pro vzdělávání k sociálně-ekologické transformaci

V závěru roku jsme vypustili do světa dvě publikace, metodickou Odvahu nerůst a sborník textů o kulturně citlivém vzdělávání Pozapomenutou cestou. První jmenovaná vzdělávatelům*kám přináší aktivity neformálního vzdělávání o sociálně-ekologické transformaci a nerůstu. Na projektu Erasmus+ Partnership for transnational ESD and Degrowth education a vzniku publikací jsme spolupracovali se třemi dalšími organizacemi - Ekumenickou akademií, Kreisau-Initiative (DE) a Fundacją Krzyżowa (PL). V českém prostředí podobný titul dosud chyběl, respektive se podobné metodiky zaměřovaly na diskurz udržitelného rozvoje, který nepovažujeme za dostatečný.

S partnery z výše zmíněných organizací uspořádali dva dvoudenní webináře a dvě tréninková víkendová školení s celkem více než padesáti účastníky a účastnicemi z různých sfér neformálního vzdělávání a různých koutů střední Evropy. Spolu jsme hledali, vybírali a testovali různé metody, které posloužily jako základ autorskému týmu pro přípravu této publikace. Na zmíněných seminářích jsme se kromě metod také zaměřili na různé kulturní aspekty, které je třeba brát v potaz v neformálním vzdělávání. A tak vznikl druhá publikace našeho projektu, sborník Pozapomenutou cesou s příspěvky vzdělavatelů*ek z ČR, Německa a Polska, zdvihající témata jako nerůst ve střední a východní Evropě, greenwashing, emoce ve vzdělávání a další. 

Obě publikace jsou volně ke stažení:

Odvaha nerůst: Metody neformálního vzdělávání pro sociálně-ekologickou transformaci

Pozapomenutou cestou: Kolektivní kroky ke kulturně citlivému vzdělávání v kontextu sociálně-ekologické transformace

Walking the Path Less Travelled: Collective Steps Towards a Culturally Sensitive Education in the Context of Socio-Ecological Transformation


Studie Vydali jsme materiály pro vzdělávání k sociálně-ekologické transformaci

Vydali jsme materiály pro vzdělávání k sociálně-ekologické transformaci

23.1.2023 V závěru roku jsme vypustili do světa dvě publikace, metodickou Odvahu nerůst a sborník textů o kulturně citlivém vzdělávání Pozapomenutou cestou. Obě publikace jsou volně ke stažení na našich stránkách.
Událost Zveme vás na filmové večery v Praze a Brně na téma Kořeny hnutí za klimatickou spravedlnost

Zveme vás na filmové večery v Praze a Brně na téma Kořeny hnutí za klimatickou spravedlnost

5.9.2022 Na podzim jsme si pro Vás připravili sérii filmových večerů s názvem Kořeny hnutí za klimatickou spravedlnost. Během sedmi večerů uvidíte filmy zaznamenávající historii hnutí za klimatickou spravedlnost, které doprovodíme otevřenou diskuzí všech účastníků a účastnic nad vybranými tématy.
Tisková zpráva Nová dohoda: Program sociálně-ekologické transformace ČR

Nová dohoda: Program sociálně-ekologické transformace ČR

17.1.2022 Vydali jsme Novou dohodu: Program sociálně-ekologické transformace pro Českou republiku. Nová dohoda vznikala poslední dva roky, kdy jsme pořádali řadu diskuzních setkání, do kterých se zapojilo přes sto účastníků a účastnic z řad odborné veřejnosti i občanských organizací zabývajících se pestrou paletou témat. Na to navazuje Výzva, která volá po zahájení diskuze o nutnosti provést transformaci tak, aby byla sociálně spravedlivá a zároveň udržitelná. Této výzvě vyjádřily podporu desítky organizací a osobností.