Podporujeme protesty odborů a studujících!

Podporujeme protesty odborů a studujících!

Nezodpovědné vládní škrty ohrožují společenskou soudržnost, ekologické přežití i demokracii. Podporujeme protesty odborů a studentstva

My, níže podepsaní, chceme dát najevo svůj nesouhlas s nedávno oznámeným balíčkem vládních škrtů ve veřejných výdajích a změn v daňovém systému. To, že vláda řeší krizi státního rozpočtu škrtáním na úkor většiny občanů a občanek, zatímco velké korporace a oligarchové slaví v krizi rekordní zisky, považujeme za z podstaty nesolidární a nespravedlivé.

V situaci dlouhodobého růstu sociálních nerovností a společenského napětí řešit nevyrovnaný státní rozpočet opatřeními, která budou mít další nepříznivé dopady na většinu obyvatelstva, považujeme za krajně nezodpovědné. Sociálně nespravedlivé kroky mohou být ohrožující pro samotnou soudržnost české společnosti i demokracii  – a tedy její schopnost čelit budoucím výzvám.

Stejně tak to, že vláda v situaci klimatické a ekologické krize znevýhodňuje veřejnou dopravu, zhoršuje podmínky pro recyklaci, znevýhodňuje možnost opravovat si věci –  včetně jízdních kol –  nebo topit biomasou, je zcela absurdní. Také tyto kroky, protichůdné k tomu, co je potřeba pro záchranu obyvatelné planety, přitom dopadnou nejhůře na nízkopříjmovou většinu obyvatel a dále prohloubí nespravedlnost v jádru klimatické a ekologické krize.

Rozhodnutí řešit rozpočtovou situaci škrty místo efektivního zdanění zisků nejbohatších a velkých znečišťovatelů je obzvlášť tragické v situaci, kdy jsou to právě miliardáři v oblasti fosilní energetiky –  jako Daniel Křetínský nebo Pavel Tykač –  kdo v aktuální energetické krizi vydělali nehorázné zisky na úkor spotřebitelů a placení daní se vyhýbají.

Vláda se zaklíná odpovědností vůči budoucím generacím –  reálně ale právě těmito kroky ohrožuje budoucnost většiny obyvatel republiky, bez ohledu na generace. Její politika hrozí odevzdat naši zemi budoucím generacím rozvrácenou sociální nerovností i ekologickou devastací, neschopnou zajišťovat svým obyvatelům základní potřeby a kvalitní život.

Česká republika nepotřebuje další škrty a úspory na úkor většiny lidí v zájmu úzké vrstvy nejbohatších vlastníků velkých firem. Potřebuje sociální a ekologickou daňovou reformu, založenou na daňové progresi a přesunu zátěže z práce na znečišťující a surovinově náročnou výrobu. Reformu, která bude financovat investice, potřebné k nasměrování země k sociálně spravedlivější a ekologicky udržitelnější budoucnosti.

Kritiku nezodpovědné vládní politiky nelze v zájmu demokracie přenechat krajně pravicové opozici. Podporujeme proto jednoznačně stávkovou pohotovost vyhlášenou odborovými svazy i protesty studentstva a vybízíme vládu k přehodnocení představených návrhů –  v zájmu demokracie, společenské spravedlnosti i budoucích generací.

Podepsáni

Re-set: platforma pro sociálně-ekologickou transformaci
NESEHNUTÍ
Limity jsme my
Univerzity za Klima
Platforma pro občanská shromáždění
Greenpeace Česká republika z.s.
Brno na kole
Slušná firma, z.s.
Socialistická solidarita
Ekumenická akademie, z. s.
Lipensko pro život, z.s.
Mladí chovatelé zvířat, pobočný spolek Mikulášovice

Alena Wagnerová, spisovatelka
Jakub Ort, odborový organizátor
Jiří Šteg, makroekonom
Vlastimil Karlík, ekolog
Miloslav Kolenatý, vysokoškolský pedagog
Václav Orcígr, sociolog
Eva Fraňková, ekologická ekonomka
Jakub Patočka, šéfredaktor Deníku Referendum
Kateřina Pazderů, vysokoškolská pedagožka
Alžběta Sobotková, Družstvo Vzletný racek
Jiří Silný, pedagog
Petr Rohel, historik
Edita Stejskalová, koordinátorka pro sociální začleňování


Chcete stanovisko rovněž podpořit a být informován o dalším vývoji v tématu? Vyplňte formulář zde: https://forms.gle/2HY3oszzLmBBbX5c9 

Event We offer our know-how, check out our list!

We offer our know-how, check out our list!

5.3.2024 We are systematizing our workshops and trainings so that we can better share the knowledge and skills needed to build our groups and organizations. You can find an overview of the areas in which we can support you and your movement here!
Event We invite you to film screenings about housing crisis!

We invite you to film screenings about housing crisis!

9.10.2023 Housing, as a basic human right, is increasingly unaffordable and treated as an investment. This significantly affects the quality of life of people in cities and impacts on all of us.
Event Představujeme vám program Valné hromady neakcionářů EPH

Představujeme vám program Valné hromady neakcionářů EPH

1.9.2023 Andrej Babiš, Daniel Křetínský, Pavel Tykač, Karel Komárek. O roli oligarchů a jejich vlivu na tuzemskou politiku se v naší společnosti v posledních letech mluví čím dál častěji. Jak přesně ale oligarchizace ohrožuje demokracii a co se s tím dá dělat? O tom budeme diskutovat na Valné hromadě neakcionářů EPH, která se koná na evangelické faře v Čáslavi od pátku 8. září do neděle 10. září.