Podporujeme úsilí odborů o spravedlivé řešení krize. Žádáme systémová, sociálně spravedlivá a ekologicky udržitelná řešení energetické chudoby

Podporujeme úsilí odborů o spravedlivé řešení krize. Žádáme systémová, sociálně spravedlivá a ekologicky udržitelná řešení energetické chudoby

Českomoravská konfederace odborových svazů svolala na 8. 10. na Václavské náměstí v Praze demonstraci za důslednější postup proti stoupajícím cenám energií a dalších základních potřeb a kvůli nim hrozícímu nárůstu chudoby a sociální nerovnosti.

Jako sociální a ekologické organizace a hnutí zasazující se dlouhodobě o čistou a dostupnou energii, spravedlivou transformaci směrem k ekologicky udržitelné ekonomice či dostupné a důstojné bydlení, apel odborů na spravedlivé řešení krize podporujeme. Zejména požadavky na snížení cen energií a dalších základních potřeb (např. bydlení), spravedlivé rozložení nákladů na řešení krize a zvýšení minimální mzdy, považujeme v aktuální situaci za pragmatické minimum pro zachování společenské soudržnosti, a nutný základ pro účinný postup proti dalším sociálním a ekologickým krizím.


Společné úsilí o zvládnutí dnešní situace spravedlivým a udržitelným způsobem hodláme sami podporovat prosazováním dalších opatření, která považujeme za potřebná jak pro zvládnutí aktuální energetické krize, tak pro překonání problémů, z nichž vzešla.

Mezi ty patří:

  1. zavedení sociálních slev na elektřinu, plyn a teplo a cílené podpory pro domácnosti ohrožené energetickou chudobou, navýšení a zjednodušení příspěvku na bydlení tak aby reflektoval stoupající ceny energií a podpora ohrožených domácností v jeho čerpání.
  2. využití fondů z emisních povolenek pro podporu řešení pro trvalé snížení spotřeby drahých fosilních paliv, jako jsou solární střechy či zateplování domů, a jejich zpřístupnění všem, včetně nízkopříjmových domácností.
  3. masivní rozvoj obnovitelných zdrojů a úspor energie. Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v rukou lidí, jejich společenství či obcí pro zajištění nezávislosti na drahých fosilních palivech a větší kontrolu lidí nad energetickým trhem.
  4. podpora převodu městských tepláren a dalších energetických podniků zpět do vlastnictví samospráv pro zajištění dostupných služeb a rozvoj komunální a komunitní energetiky.
  5. podpora sociálního bydlení, včetně výrazného navýšení prostředků na jeho pořizování, rekonstrukci či výstavbu.
  6. ochranná opatření pro nájemnice a nájemníky jako omezení krátkodobých pronájmů či zastropování růstu nájmů růstem mezd.
  7. zdanění mimořádných a nespravedlivých zisků v energetice a využití získaných peněz k financování výše uvedených kompenzačních opatření.


Přejeme odborům úspěch v jejich snaze přimět vládu k důslednějšímu postupu a zveme je k dalšímu dialogu a spolupráci na opatřeních, která by umožnila vykročit z dnešní krize k sociálně i ekologicky spravedlivější a udržitelnější ekonomice.


Podepsáni: 

Josef Patočka a Petr Doubravský, Re-set: platforma pro sociálně-ekologickou transformaci

Jaroslav Bican, Greenpeace ČR

Julie Gregorová, Fridays for Future

Anna Kárníková, Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic

Limity jsme my 

Press release Podporujeme úsilí odborů o spravedlivé řešení krize. Žádáme systémová, sociálně spravedlivá a ekologicky udržitelná řešení energetické chudoby

Podporujeme úsilí odborů o spravedlivé řešení krize. Žádáme systémová, sociálně spravedlivá a ekologicky udržitelná řešení energetické chudoby

22.9.2022 Českomoravská konfederace odborových svazů svolala na 8. 10. na Václavské náměstí v Praze demonstraci za důslednější postup proti stoupajícím cenám energií a dalších základních potřeb a kvůli nim hrozícímu nárůstu chudoby a sociální nerovnosti.
Event Zveme vás na filmové večery v Praze a Brně na téma Kořeny hnutí za klimatickou spravedlnost

Zveme vás na filmové večery v Praze a Brně na téma Kořeny hnutí za klimatickou spravedlnost

5.9.2022 Na podzim jsme si pro Vás připravili sérii filmových večerů s názvem Kořeny hnutí za klimatickou spravedlnost. Během sedmi večerů uvidíte filmy zaznamenávající historii hnutí za klimatickou spravedlnost, které doprovodíme otevřenou diskuzí všech účastníků a účastnic nad vybranými tématy.
Study Budoucnost je feministická

Budoucnost je feministická

22.6.2022 Vychází publikace Budoucnost je feministická: Gender a intersekcionalita v českém klimatickém hnutí - jak se mají ženy v klimatickém hnutí? Publikace vznikla na základě hloubkových rozhovorů, jejichž součástí jsme byly i my.