Podporujeme úsilí odborů o spravedlivé řešení krize. Žádáme systémová, sociálně spravedlivá a ekologicky udržitelná řešení energetické chudoby

Podporujeme úsilí odborů o spravedlivé řešení krize. Žádáme systémová, sociálně spravedlivá a ekologicky udržitelná řešení energetické chudoby

Českomoravská konfederace odborových svazů svolala na 8. 10. na Václavské náměstí v Praze demonstraci za důslednější postup proti stoupajícím cenám energií a dalších základních potřeb a kvůli nim hrozícímu nárůstu chudoby a sociální nerovnosti.

Jako sociální a ekologické organizace a hnutí zasazující se dlouhodobě o čistou a dostupnou energii, spravedlivou transformaci směrem k ekologicky udržitelné ekonomice či dostupné a důstojné bydlení, apel odborů na spravedlivé řešení krize podporujeme. Zejména požadavky na snížení cen energií a dalších základních potřeb (např. bydlení), spravedlivé rozložení nákladů na řešení krize a zvýšení minimální mzdy, považujeme v aktuální situaci za pragmatické minimum pro zachování společenské soudržnosti, a nutný základ pro účinný postup proti dalším sociálním a ekologickým krizím.


Společné úsilí o zvládnutí dnešní situace spravedlivým a udržitelným způsobem hodláme sami podporovat prosazováním dalších opatření, která považujeme za potřebná jak pro zvládnutí aktuální energetické krize, tak pro překonání problémů, z nichž vzešla.

Mezi ty patří:

  1. zavedení sociálních slev na elektřinu, plyn a teplo a cílené podpory pro domácnosti ohrožené energetickou chudobou, navýšení a zjednodušení příspěvku na bydlení tak aby reflektoval stoupající ceny energií a podpora ohrožených domácností v jeho čerpání.
  2. využití fondů z emisních povolenek pro podporu řešení pro trvalé snížení spotřeby drahých fosilních paliv, jako jsou solární střechy či zateplování domů, a jejich zpřístupnění všem, včetně nízkopříjmových domácností.
  3. masivní rozvoj obnovitelných zdrojů a úspor energie. Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v rukou lidí, jejich společenství či obcí pro zajištění nezávislosti na drahých fosilních palivech a větší kontrolu lidí nad energetickým trhem.
  4. podpora převodu městských tepláren a dalších energetických podniků zpět do vlastnictví samospráv pro zajištění dostupných služeb a rozvoj komunální a komunitní energetiky.
  5. podpora sociálního bydlení, včetně výrazného navýšení prostředků na jeho pořizování, rekonstrukci či výstavbu.
  6. ochranná opatření pro nájemnice a nájemníky jako omezení krátkodobých pronájmů či zastropování růstu nájmů růstem mezd.
  7. zdanění mimořádných a nespravedlivých zisků v energetice a využití získaných peněz k financování výše uvedených kompenzačních opatření.


Přejeme odborům úspěch v jejich snaze přimět vládu k důslednějšímu postupu a zveme je k dalšímu dialogu a spolupráci na opatřeních, která by umožnila vykročit z dnešní krize k sociálně i ekologicky spravedlivější a udržitelnější ekonomice.


Podepsáni: 

Josef Patočka a Petr Doubravský, Re-set: platforma pro sociálně-ekologickou transformaci

Jaroslav Bican, Greenpeace ČR

Julie Gregorová, Fridays for Future

Anna Kárníková, Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic

Limity jsme my 

Event We offer our know-how, check out our list!

We offer our know-how, check out our list!

5.3.2024 We are systematizing our workshops and trainings so that we can better share the knowledge and skills needed to build our groups and organizations. You can find an overview of the areas in which we can support you and your movement here!
Event We invite you to film screenings about housing crisis!

We invite you to film screenings about housing crisis!

9.10.2023 Housing, as a basic human right, is increasingly unaffordable and treated as an investment. This significantly affects the quality of life of people in cities and impacts on all of us.
Event Představujeme vám program Valné hromady neakcionářů EPH

Představujeme vám program Valné hromady neakcionářů EPH

1.9.2023 Andrej Babiš, Daniel Křetínský, Pavel Tykač, Karel Komárek. O roli oligarchů a jejich vlivu na tuzemskou politiku se v naší společnosti v posledních letech mluví čím dál častěji. Jak přesně ale oligarchizace ohrožuje demokracii a co se s tím dá dělat? O tom budeme diskutovat na Valné hromadě neakcionářů EPH, která se koná na evangelické faře v Čáslavi od pátku 8. září do neděle 10. září.